» یادداشت اول
    چرا کنسرت موسیقی گیتار در بوشهر  تعطیل شد ؟
  • چرا کنسرت موسیقی گیتار در بوشهر تعطیل شد ؟
  • پنج شنبه هفته گذشته قرار بود کنسرت موسیقی بدون کلام توسط تعدادی از هنرمندان هم استانی در مجتمع فرهنگی و هنری ۹ دی بوشهر برگزار شود که به علت مخالفت عده ای معترض، این کنسرت موسیقی بدون کلام که تمام مراحل صدورمجوزش را طی کرده و تهیه کننده کنسرت نیز تمام مقدماتش از جمله فروش […]