شما اینجا هستید

اخبار » ازجوانان همفکر و حامی دولت حمایت نمی شود
گروه : اخبار , گفتگو

 

 

 

صدای بندر: هادی برمکی جوان فعال حوزه سیاست و مسائل اجتماعی دو سال پیش به عنوان مشاور جوان فرماندار گناوه انتخاب شد و طی این دو سال سعی کرد با حضور در میان جوانان گناوه ای و ترغیبشان به مشارکت در مسائل اجتماعی به توسعه شهرش کمک کند. او حالا بعد از دوسال استعفایش را روی میز فرماندار جدید گذاشته یک روز بعد از استعفا میزبانش بودیم در دفتر هفته نامه صدای بندر تا از خودش بپرسیم، فعالیتهایش و علت استعفایش گفتگوی ما را با مشاور سابق فرماندار گناوه بخوانید!

گفتگو از مصطفی مظفری،هفته نامه صدای بندر۱۳۲۵۹۱۱۷_۷۷۰۵۶۴۶۰۳۰۷۹۴۹۰_۳۷۹۲۳۱۸۴۹_n

اول ازخودتان بگویید.

هادی برمکی هستم ۳۱ ساله. تحصیلاتم کارشناسی عمران است ومتولد گناوه هستم وشغل آزاد دارم (مغازه دارهستم)

وظیفه مشاوره فرمانداردرامورجوانان چیه؟

درابتدای کاربه ما گفتند که فضا رادرشهرستانها بازکنید. با برگزاری همایشهای اجتماعی علمی و فرهنگی جوانان را به سمت دولت بکشانید واگرنقدی هم انجام گرفت ایرادی نیست. واگرایده ای هم داشتید با فرمانداردرمیان بگذاریم.

شما درجلسات فرمانداری هم شرکت می کردید؟

خیر، من فقط درجلسه معارفه شرکت کردم.

درزمانهای مشخص با فرماندارجلسه برگزارمی کردید؟

نه به این صورت نبود که دریک وقت مشخص ما باید حضورداشته باشیم. بلکه درصورت داشتن ایده وفکرجدید برای ارائه به فرماندارمراجعه می کردم.

معمولاً درطول هفته چقد وقت صرف این کارمی کردید ؟

متأسفانه گناوه آنطورکه شایسته بود به این پست بها نمی دهند بطوریکه خیلی ازمواقع من برای دیداربا فرماندار مثل ارباب رجوع ۳ الی ۴ ساعت پشت دراتاق فرماندارباید منتظر می نشستم درصورتیکه من سمت مشاورداشتم وبه نوعی محرم فرمانداربودم ولی متأسفانه ازاین بابت انتظارداشتیم که توجه بیشتری شود ودربقیه نقاط استان هم چندین مشاورفرمانداربراثرهمین بی توجهی استعفا دادند.

بیشترین مطالبه ونیازجوانان شهرستان چیه ؟

بهترین نیاز یک جوان درحال حاضرمساله اشتغال است که متأسفانه من که نزدیک به سیستم بودم می دیدم کسانی که لابی قوی تری وآشنایی بیشتری داشتند راحت تر به سرکارمی رفتند ودرمقابل خواسته ما که می گفتم فلان جوان همفکردولت، نیازبه اشتغال دارد می گفتند که ما استخدامی نداریم. ووقتی که من این رفتارها را می دیدم دلزده می شدم و جوانانی که زحمت همایش ها و انجمن های حامی دولت را می کشیدند دلسرد وبی انگیزه می شدند.

درهمین چند روزاخیربنیاد علوی که یک نهاد غیردولتی است و وابسته به بنیاد مستضعفین انقلاب اسلامی است برای چند استان محروم کشور هراستان اعتبار۲۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۷ تا ۱۲ درصد برای کارآفرینی دراختیاراستانداری قرارداده است.

درصورتی که چند جوان کارآفرین گناوه ای را چندین ماه است برای دریافت وام به استانداری معرفی کرده ایم وآنها  چندین بارمراجعه، چیزی عاید آنها نشده تا اینکه آقای درویشی مدیرکل اقتصاد و دارایی استانداری با لحن تند اعلام کرده است که این ۲۰ میلیارد دراختیارمن است وهرطور که دوست دارم آن را تخصیص می دهم. واین جوانان پس از چندین ماه دوندگی دلسرد و ناامید شده اند. این رفتارها واقعاً نا امید کننده است. جوانانی که من آنها را معرفی کرده ام وبه آنها انگیزه و امید داده ام برای اشتغال آنها کمک کرده ام این گونه رفتارها باعث می شود من هم دلسرد و بی انگیزه شوم.

درزمان حضورشما درپست مشاورایده وطرحی اجرا شد.؟

بله امسال درهفته جوان یکی ازیزرگترین وبی نظیرترین جشنواره جوان رابرگزارکردیم که درهیچ جای استان به این صورت برگزار نگردید. ویک نشست بسیارخوب هم جوانان شهرستان ازهردوجناح سیاسی با فرمانداربرگزارگردید که آن کارخوبی بود.

ودرآن نشست جالب بود که جوانان هردوطیف سیاسی فارغ ازسیاسی کاری دغدغه توسعه شهرها داشتند که البته باید اینچنین باشد ودیدگاه فرمانداران به مقوله جوانان ومشکلات آنها یک دیدگاه الزامی اورژانسی است یا تأخیری ودرصورت داشتن وقت وهزینه ! آقای پاک نژاد با جوانان برخورد خوب دارد ولی این برای جوانان کافی نیست. باید به خواسته جوانان توجه شود ودرحال حاضربزرگترین دغدغه یک جوان شغل است. چرا اقای حجت دادی که ازنخبگان علمی شهر است باید در عسلویه وخارج ازشهرستان مشغول به کار شود.

چرا نباید از توانایی جوانانی مثل غلام نعمتی. مصطفی خرمی. بهمن چپانی سجاد ابراهیمی و… درادارات و ارگانهای اجرایی شهر استفاده کنیم درصورتی که با وجود بیکاری همین جوانان  حامی دولت بوده  وبارهمه برنامه هایی که مربوط به همایشهای جوانان و اینگونه مسائل داشت را به دوش دارند ووقتی این جوانان را بیکار می بینم خجالت می کشم. و صرف اینکه برخورد ظاهری خوب با جوانان شود بنظرم نمایش خیمه شب بازی است.

علت استعفا ی شما از پست مشاور و فرماندارگناوه درامور جوانان چه بود؟

علت اصلی استعفای من چند جنبه دارد جنبه های شخصی، سیاسی و اجتماعی. شخصی آن برمی گردد به ادامه تحصیل من که دوست دارم درمقطع ارشد ادامه تحصیل بدهم.

علت سیاسی آن این است که ازجوانان همفکر و حامی دولت حمایت نشده است و بجای آن ها ازجوانان مخالف دولت استفاده می کنند.

جنبه اجتماعی آن برمی گردد به اینکه در موقع انتخاب جدید، همه شهروندان به این عقیده اند که بهتر این است که مدیربومی انتخاب شود و بعد ازانتخاب همین افراد هرجا که توانستند یک سنگی را جلوی پای مدیر بومی می اندازند که نمی تواند ادامه دهد مثل آقایان عرب زاده وبیروتی شهرداران قبلی مدیران قوی بومی بودند که متأسفانه توسط خودی ها ضربه خوردند و این خودزنی ها اصلاً برای شهر خوب نیست و من هم شامل این داستانها شدم وازخودی ها ضربه خوردم.

ویکی ازدلایل دیگراستعفایم این بود که هرجا که نقصی درکار می دیدم انتقاد می کردم واین انتقادها عوارض بدی بدنبال داشت درحالی که اگر دهان می بستم و انتقاد نمی کردم مطمئناً حالا دریکی ازمناصب دولتی مشغول به کار بودم. با اینکه خودم ازمشکل اشتغال رنج میبرم هیچ گاه به فرمانداران وحتی استاندار درخواست نکردم که فکری برای اشتغال من که مشاورفرماندارهستم بکنید. چون معتقد بودم که آنها خودشان می بینند و می دانند که من تحصیلکرده نیاز به شغل دارم.

مشکل را درعدم توانایی فرمانداران می بینید یا مشکل جایی دیگر است؟

روز اولی که استاندارپیشنهاد ایجاد چنین پستی داده بود شاید خود استانداری هم نمی دانست وظیفه و اختیارات وزمینه کاری ما چیست و طبعاً ما هم نمی دانستیم دقیقاً وظیفه امان چیست؟ یا شاید هم فرمانداران دراین زمینه خوب توجیه نشده بودند ویا فرماندار نمی خواست آن وظایف را خوب عمل کنند. ویا شاید ازدخالت نیروهای جوان می ترسیدند ، من معتقدم که دربین جوانانی که با من همکاری می کردند جوانانی هستند که می توانند درحد یک فرماندار کار بکنند.

ودرمجموعه فرمانداری تنها کسی که من را مورد حمایت قرار می داد آقای حسین امیری بود چه درزمان بخشداری وچه اکنون به عنوان معاون فرماندارو علتش هم این است که چون خودشان جوان هستند جوانان را بهتردرک می کنند.

شما درمسائل کاری از جوانان جناح مخالف دولت استفاده می کردید؟

بله – نمونه اش اینکه درجلسه ای که ازطرف استانداری اعلام شد وقراراشد جلسه استانداربا جوانان شمال استان (دیلم و گناوه )برگزارشود من ازجوانان اصولگرا هم برای شرکت دراین جلسه دعوت کردم گرچه بعدها برای دعوت ازآنها انتقاد شد.

index

حرف آخراگردارید بفرمایید.

تشکر و قدردانی می کنم ازکسانیکه دراین دوسال به من کمک کردند. علی الخصوص آقای یونس  قیصی زاده آقای حسین امیری معاون سیاسی فرمانداروتمام جوانان اصلاح طلب وبعضی ازجونان اصولگرا که ازمن حمایت می کردند. ازخانواده خودم همچنین ازفرماندارانی که با آنها کارکردم وآرزوی موفقیت می کنم برای آقای پاک نژاد درطول مسیرباقیمانده خدمتشان واعلام می کنم به عنوان یک شهروند هرخدمتی که ازدستم بربیاید دریغ نمی کنم.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

خبر بندر | بندرگناوه، بندر دیلم، بوشهر