شما اینجا هستید

اخبار » طنز وقتی عصبانی هستم؛ موتوری!

موتور 🏍️
🙂 یه موتوری داریم ، میتِرُم ‌ به جرات بگم که یه دهه ی نشُشتیمشه ، 😑
تا امروز تو دکون بیکار بیدم ، حوصلم سر رفت ، گفتم تا بِشورُمش 😐🙄
خلاصه بنزین وُ لیکه وُ اُو ( آب ) وُ تو یه سطلی اُو کَف ، وَرداشتم وُ رفتم طرف موتورکو ،
تقریبا دو متریش که رسیدم ،

اِگزوز ( با صدای یواش ) : بِچه ها بنظرم میخوا بِشورمون 😒
زین : باور نکُه 😏

رفتم نِزیکتر ،🤨
باک : اجماعا صلوات 😃😬
کلیه قطعات : الله ………..🤣
مُو ( من ) : عامو یِواش ، زِشتک بازی درنیارین 😐
گِلگیر جلو : بِچه ها جون خوتون چی نِگین تا بِشورمون ،😕
هیچی آغا شروع کردم ،
گلگیر عقب : اُوفِی ، عجب اُو خنک خِشیه ، 😃
زین : ها راس ایگه ، خیلی اُو خِشیه ،😌
انجین : ایگما مُو خیلی چربم ،‌ کاشکی اول یکم بنزینی ریم بِرختی تا خوب بِخیسُم بعد بِشُشتیم 🙁
مُو : بنزین ندارم خُو
باک : از مُو بِکش ، بِدِش 🙂
مُو : باشه کا ، یِنَم بنزین
گلگیر جلو : ایگم جون خُوت اگه تو دکون سُمباده داری ، برو یه کِلی ( تکه ) بیار ، زیر مُو کامل مَنگ زده ، باید اول مَنگِله پاک کنی ، ☹️
گلگیر عقب : راس ایگه ، زیر مُونم همیطوره 😣
مُو : باشه کا ، الان سمباده ایارم 🙂

کپه ی بغل ایطرفی : اما واقعا اُو خِشیه ، بِچه ها قبول دارین😬
فرمون : کُر ها ، مُرده بیدیما 😩
کپه ی بغل اوطرفی : یواش ، عامو یواش ، اُو ری ( رو ) دیوت نریزی ، که روشن کردن موتور هیهاته ،
انجین : مُونم دِ ( دیگه ) خیسیدُم ، شروع کُ بِشورُم
مُو : باشه کا ، اُشتُو (عجله ) نکنین ، الان هَمَتونه ایشورم 🙂
خود موتور : ایگما خُومونیما الانم حوصلت سر رفته بید ، گفتی تا برم موتوره بشورم ، خجالت خُو نیکشی ، سِیل (نگاه ) ای بدبختا کُ ، چه ذوقی کردنه سی ( برا ) یِه اُو کفی ، ☹️😣😫
مُو : وُلا…. چه بگم 🙂
موتور : چه داری بگی ؟ ایگما تو از ما هِی (داری )استفاده ایکنی ، وظیفته بشوریمون
مُو : وُلااااا …..🙂
موتور : وُلا چه ،……، ایگماااااااااااا😡
مُو : بله😣
موتور : اَرواح بُوام اگه از ای به بعد هفته ای یبار نشُشتیمون ، خومونه خراب ایکنیم 😃 ، تا پیاده آوی ( بشی )😕
مُو : باشه کا ، مُو شرمندم ، از ای به بعد باشه ، 🙂
موتور : وُ ایگما 🏍️
مُو : بله 🙂
موتور : یه چند تا چی هم باید بِسونی ، برو یه کاغذ وُ یه خودکاری بیار ، 🏍️
مُو : بفرما کاغذ وُ خودکار ،…..،بگو 🖊️🗂️
موتور : بنویس ، یه لِنتی سی ( برا ) تایر عقب 😐
تایر جلو : یه لِنتی هم بگو سی مُو 😃
موتور : یه لنتی هم سی ای 🙄
موتور : یه جفت پایدون عقبی ،یه لامپ عقبی ، 🙁
چراغ جلو : وُ یه لامپ جلویی 😐،
موتور : اگه ایسُو نهادن ( اگه حالا اجازه دادن) ،😠
کپه ی بغل : مُونم خُومُو کپه ی اوطرفی ، دوتامون اِشکَسیمه ( شکستیمه ) ،😂
کپه ی اوطرفی : راس ایگه ، مُونِه با سیم بَستیه ☹️
مُو : 😫
زین : کاشکی یه روکشی هم سی ( برا ) مُو بیاوردی ،🤨
انجین : بیزحمت یه روغنی هم داخل مُو بریز تا جام نکردمه 😬🙄
زنجیر : یه قاب زنجیری هم………..،😣

مُو : خودکارکو نِیفَم چِشه ، هِی کِپ اینکه (خودکار نمیدونم چِش شده ، داره خراب میشه ) 🙂
موتور : خودکارکو هیچ آزاریش نِسی ، یِلا بنویس …..😡
Amin,Dashti😂

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

خبر بندر | بندرگناوه، بندر دیلم، بوشهر